Hướng dẫn chi tiết đan áo gile bé trai

Áo gile bé trai đan rất đơn thuần, vừa giữ được ấm cho bé, và lại không hạn chế hoạt động, bé tự do nô đùa và nghịch ngợm mà không lo bẩn cổ tay áo như áo dài tay. Áo nên đan dày dặn 1 chút bằng chất len sợi to như Bernat Super Value cho đứng áo và nam tính mạnh mẽ, tuy nhiên nếu muốn thướt tha thì hoàn toàn có thể đan bằng Paton Canadian, bằng kim to 1 chút – 5 mm .
Các mẹ hãy triển ngay mẫu áo này cho bé trai nhà mình nhé
Link gốc tại đây

Mức độ:  trung bình

Mọi vướng mắc liên hệ qua face cho nhanh nha
Face cá thể của mình : tại đây / 097 97 87 028, ibox để được tư vấn loại len và vấn đáp những vướng mắc
Hội Hame đan móc, link hội xem : tại đây

NGUYÊN LIỆU

  • Len Bernat Super Value – Bên mình có đủ màu có thể tìm mua tại đây
  • Kim đan 4,5 mm và 5 mm
  • Đánh dấu dòng
  • Kim chờ
  • Kim khâu len

KHÁI QUÁT CHUNG

Size : 6 (12,18, 24) tháng

Vòng ngực áo khi hoàn thành xong : 54.5 ( 59.5, 62, 67.5 ) cm
Dài áo : ( 28 ( 30.5, 33, 37 )

Mẫu test : 16 mũi x 32 hàng = 10 x 10 cm đan hạt gạo ( K tất cả các hàng)  với kim 5mm

Kí hiệu :

CÁCH LÀM

THÂN SAU :

Với kim 4.5 mm, bắt 45 ( 49, 53, 63 ) mũi .
Hàng 1 ( RS ) : * K1, p1 ; lặp lại từ * tới mũi cuối, k1 .
Hàng 2 : * P1, k1 ; lặp lại từ * tới mũi cuối, p1 .
Lặp lại hàng 1 và 2 tới khi loại sản phẩm đo được ( 2.5 ( 2.5, 3, 3 ) cm ), kết thúc sau 1 hàng mặt trái .
Chuyển sang kim 5 mm đan hạt gạo tới khi loại sản phẩm đo được ( 14 ( 16, 18, 20.5 ) cm ) từ chỗ bắt mũi, kết thúc sau 1 hàng mặt trái .

Tạo nách

Chiết hết 2 ( 2, 3, 4 ) mũi đầu hai hàng tiếp theo
then 2 ( 2, 2, 3 ) mũi đầu hai hàng tiếp theo – 37 ( 41, 43, 49 ) mũi .
Hàng tiếp theo ( hàng giảm mũi, RS ) : K1, ssk, K tới khi còn 3 mũi, k2tog, k1 – 35 ( 39, 41,47 ) mũi .
Lặp lại hàng giảm mũi mỗi hàng mặt phải 1 ( 2, 1, 1 ) lần nữa – 33 ( 35, 39, 45 ) mũi .
Tiếp tục đan tới khi nách đo được ( 12.5 ( 13.5, 14, 15 ) cm ), kết thúc sau 1 hàng mặt trái .

Tạo cổ và vai

Hàng tiếp theo ( RS ) : K10 ( 10, 11, 13 ), quay lại .
Chỉ đan qua những mũi này để tạo vai phải
K 1 hàng .
Hàng tiếp theo ( hàng giảm mũi, RS ) : K tới khi còn 3 mũi, k2tog, k1 – 9 ( 9, 10, 12 ) mũi .
K 1 hàng, sau đó chiết hết tổng thể những mũi .
Quay mặt phải, nối len vào 23 ( 25, 28, 32 ) mũi còn lại trên kim
Hàng tiếp theo ( RS ) : Chiết hết 13 ( 15, 17, 19 ) mũi TT, K tới hết – 10 ( 10, 11, 13 )
mũi vai trái
K 1 hàng .
Hàng tiếp theo ( hàng giảm mũi, RS ) : K1, ssk, K tới hết – 9 ( 9, 10, 12 ) mũi .
K 1 hàng, sau đó chiết hết tổng thể những mũi .

THÂN TRƯỚC

Đan tựa như như thân sau để tạo nách

Tạo nách và V cổ – Thân trước trái

Hàng 1 ( RS ) : Chiết hết 2 ( 2, 3, 4 ) mũi, k20 ( 22, 23, 27 ), cho những mũi tiếp theo lên kim chờ, quay lại – 20 ( 22, 23, 27 ) mũi .
Hàng 2, 4, 6, và 8 : K .
Hàng 3 : Chiết hết 2 ( 2, 2, 3 ) mũi, K tới hết – 18 ( 20, 21, 24 ) mũi .
Hàng 5 ( hàng giảm mũi tạo cổ và nách, RS ) : K1, ssk, K tới khi còn 3 mũi, k2tog, k1 – 16 ( 18, 19, 22 ) mũi .
Hàng 7 ( hàng giảm mũi tạo nách, RS ) : K1, ssk, K tới hết – 15 ( 17, 18, 21 ) mũi .

Chỉ size 12 tháng :

Hàng 9 : Lặp lại hàng 5 – 15 mũi .
Hàng 10-12 : K .
Hàng 13 : K tới khi còn 3 mũi, k2tog, k1 – 14 mũi .
Chỉ size 18 tháng ( 24 tháng ) :
Hàng 9 ( hàng giảm mũi tạo cổ, RS ) : K tới khi còn 3 mũi, k2tog, k1 – 17 ( 20 ) mũi .
Hàng 10-12 : K .

Hàng 13: Lặp lại hàng 9 – 16 (19) mũi .

Lặp lại hàng 10-13 for 0 ( 1 ) lần nữa – 16 ( 18 ) mũi .
Mọi size
5 hàng tiếp theo : K .
Hàng tiếp theo ( hàng giảm mũi tạo cổ, RS ) : K tới khi còn 3 mũi, k2tog, k1 – 14 ( 13, 15, 17 ) mũi .
Lặp lại chỗ giảm mũi ở cổ trên mỗi 6 hàng 5 ( 4, 5, 5 ) lần nữa – 9 ( 9, 10, 12 ) mũi .
Đan liên tục tới khi nách đo bằng đoạn nách ở thân sau tới vai
Chiết hết .

Tạo nách và V cổ – Thân trước phải

Quay mặt phải, nối len vào 22 ( 24, 26, 31 ) mũi còn lại trên kim
Hàng 1 ( RS ) : K .
Hàng 2 : Chiết hết 2 ( 2, 3, 4 ) mũi, K tới hết – 20 ( 22, 23, 27 ) mũi .
Hàng 3 : K .
Hàng 4 : Chiết hết 2 ( 2, 2, 3 ) mũi, K tới hết – 18 ( 20, 21, 24 ) mũi .
Hàng 5 ( hàng giảm mũi tạo cổ và nách, RS ) : K1, ssk, K tới khi còn 3 mũi, k2tog, k1 – 16 ( 18, 19, 22 ) mũi .
Hàng 6 : K .
Hàng 7 ( hàng giảm mũi tạo nách, RS ) : K tới khi còn 3 mũi, k2tog, k1 – 15 ( 17, 18, 21 ) mũi
Chỉ size 12 tháng
Hàng 8 : K .
Hàng 9 : Lặp lại hàng 5 – 15 mũi .
Hàng 10-12 : K .
Hàng 13 : K1, ssk, K tới hết – 14 mũi .
Chỉ size 18 tháng ( 24 tháng ) :
Hàng 8 : K .
Hàng 9 ( hàng giảm mũi tạo cổ, RS ) : K1, ssk, K tới hết – 17 ( 20 ) mũi .
Hàng 10-12 : K .
Hàng 13 : Lặp lại hàng 9 – 16 ( 19 ) mũi .
Lặp lại hàng 10-13 for 0 ( 1 ) lần nữa – 16 ( 18 ) mũi .
Mọi size
5 hàng tiếp theo : K .
Hàng tiếp theo ( hàng giảm mũi tạo cổ, RS ) : K1, ssk, K tới hết – 14 ( 13, 15, 17 ) mũi .
Lặp lại chỗ giảm mũi ở cổ mỗi 6 hàng 5 ( 4, 5, 5 ) lần nữa – 9 ( 9, 10, 12 ) mũi .
Tiếp tục đan tới khi nách đo bằng đoạn nách thân sau tới vai
Chiết hết .

HOÀN THIỆN SẢN PHẨM  

Khâu đường may vai phải

Nẹp V- cổ

Quay mặt phải, dùng kim 4.5 mm mở màn ở vai trái, gẩy và đan K 20 ( 22, 24, 26 ) mũi dọc phần cổ thân trước trái, đặt ghi lại lên kim, K1 từ kim chờ ở TT cổ, gẩy và đan K19 ( 21, 23, 25 ) mũi dọc phần cổ thân trước phải, và đan 18 ( 20, 20, 22 ) mũi phần cổ thân sau – 58 ( 64, 68, 74 ) mũi .
Hàng 1 ( WS ) : P. .
Hàng 2 : * K1, p1 ; lặp lại từ * tới 2 mũi trước lưu lại, ssk, trượt ghi lại, k1, k2tog, * * p1, k1 ; lặp lại từ * tới mũi cuối, p1 .
Hàng 3 : K mũi K, P mũi P.
Hàng 4 : Đan rib tới 2 mũi trước ghi lại, ssk, trượt ghi lại, k1, k2tog, đan rib tới hết
Lặp lại hàng 3-4 tới khi nẹp đo được ( 2.5 ( 2.5, 3, 3 ) cm ) .
Chiết hết toàn bộ những mũi mũi rib
Khâu vai trái, gồm có cả nẹp cổ
Nẹp cho nách :
Quay mặt phải, kim 4.5 mm, gẩy 53 ( 55, 57, 61 ) mũi quanh nách
Hàng 1 ( mặt trái ) : P. .
Hàng 2 : * K1, p1 ; lặp lại từ * tới mũi cuối, k1 .
Hàng 3 : * P1, k1 ; lặp lại từ * tới mũi cuối, p1 .
Lặp lại hàng 2 và 3 tới khi họa tiết rib đo được ( 2.5 ( 2.5, 3, 3 ) cm ) .
Chiết hết mũi rib
Tay còn lại tựa như

Khâu thân bao gồm cả nẹp nách

Giấu len .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *