Công an nhân dân Việt Nam – Wikipedia tiếng Việt

Công an nhân dân Việt Nam là một lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là lực lượng cảnh sát (công an) của Việt Nam, làm nòng cốt, xung kích trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Công an nhân dân có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; thực hiện thống nhất quản lí về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; đấu tranh phòng, chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Công an nhân dân Việt Nam đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch Nước, sự thống nhất quản lí của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lí trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.[1] Khẩu hiệu của lực lượng từ những ngày đầu thành lập là “Bảo vệ An ninh Tổ quốc”.

Từ Công an

Từ “công an” là một từ gốc Hán (公安) và được sử dụng tại các quốc gia Việt Nam (公安-công an), Nhật Bản(公安-こうあん)và Hàn Quốc 公安-공안). Nghĩa của nó được hình thành bởi hai chữ Hán “Công” nghĩa là “công cộng” và “an” nghĩa là “trật tự”, “hoà bình”. “Công an”, theo đó, có nghĩa là “lực lượng gìn giữ trật tự công cộng”.

Lịch sử

Quá trình hình thành

Nguồn gốc của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam được xem là bắt đầu từ các đội Tự vệ Đỏ trong phong trào Xô viết Nghệ Tĩnh (1930-1931), các Đội Danh dự trừ gian, Hộ lương diệt ác… do Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập với mục đích bảo vệ tổ chức. Những năm 1930 – 45, để chống các hoạt động phá hoại và do thám của thực dân Pháp và chính quyền tay sai, bảo vệ cách mạng, Đảng Cộng sản Đông Dương đã thành lập các đội: Tự vệ đỏ, Tự vệ công nông, Danh dự trừ gian, Danh dự Việt Minh. Đó là những tổ chức tiền thân của Công an nhân dân và quân đội nhân dân sau này.

Sau cuộc Cách mạng tháng Tám (nổ ra ngày 19 tháng 8 năm 1945), chính quyền lâm thời của Việt Minh đã có chỉ thị thành lập một lực lượng vũ trang có nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự. Tuy nhiên, lực lượng này chưa có tên gọi chung mà mang nhiều tên gọi khác nhau, như Sở Liêm phóng (ở Bắc Bộ), Sở trinh sát (ở Trung Bộ), Quốc gia Tự vệ Cuộc (ở Nam Bộ). Đến ngày 21 tháng 2 năm 1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 23/SL hợp nhất các lực lượng này thành một lực lượng Công an nhân dân ở cả ba miền được thống nhất một tên gọi thống nhất là Công an có nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; và thành lập Việt Nam Công an Vụ để quản lý lực lượng Công an nhân dân do một Giám đốc đứng đầu, mà người đầu tiên là Lê Giản.

Trong thời kỳ đầu, cơ quan quản trị ngành Công an là Nha Công an vụ, thường trực Bộ Nội vụ. Đến ngày 16 tháng 2 năm 1953, xây dựng thành Thứ bộ Công an, thường trực Bộ Nội vụ, đứng đầu là một Thứ trưởng. Đến năm 1955, thì tách hẳn thành Bộ Công an. Năm 1959, sáp nhập những lực lượng biên phòng thành lực lượng Công an vũ trang ( nay là lực lượng Biên phòng ) thường trực quyền quản trị của Bộ Công an ( về sau lại chuyển về thường trực Bộ Quốc phòng ). Cũng từ năm này, lực lượng Công an được tổ chức triển khai vũ trang và bán vũ trang theo biên chế, có phù hiệu và cấp hàm tương tự như như quân đội .

Cơ quan quản trị qua những thời kỳ

Trừ 2 bộ trưởng liên nghành tiên phong là dân sự, những đời bộ trưởng liên nghành về sau đều là sĩ quan cấp tướng .

Ngày truyền thống cuội nguồn

Ngày 19 tháng 8 hằng năm được lấy làm ngày truyền thống của Công an nhân dân Việt Nam và được quy định là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Vào ngày này, toàn bộ cán bộ chiến sỹ được nghỉ (trừ các trường hợp trực tại đơn vị hoặc làm nhiệm vụ).

Tổ chức

Cảnh sát giao thông vận tải ( áo vàng ) và Cảnh sát trật tự ( áo xanh lá cây ) ở Nước Ta

Hệ thống tổ chức của Công an nhân dân gồm có:

 1. Bộ Công an;
 2. Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
 3. Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
 4. Công an xã, phường, thị trấn.
  • Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở, chịu sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp uỷ Đảng, sự quản lý, điều hành của Ủy ban nhân dân xã và sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Công an cấp trên. Tổ chức, hoạt động, trang bị, trang phục, đào tạo, bồi dưỡng và chế độ, chính sách đối với Công an xã do pháp luật quy định.[1]

Trong lực lượng Công an nhân dân chia thành hai lực lượng riêng biệt là Cảnh sát nhân dânAn ninh nhân dân, thực thi các nhiệm vụ chuyên biệt.

 • Nhiệm vụ của An ninh nhân dân

– Phòng ngừa, phát hiện, làm thất bại những thủ đoạn, hoạt động giải trí xâm phạm bảo mật an ninh vương quốc .- Hoạt động tình báo .- Hướng dẫn và phối hợp với những tổ chức triển khai triển khai công tác làm việc bảo vệ bảo mật an ninh chính trị nội bộ, bảo mật an ninh kinh tế tài chính, bảo mật an ninh văn hoá – tư tưởng, bảo mật an ninh thông tin ; tham gia đánh giá và thẩm định quy hoạch, kế hoạch, dự án Bất Động Sản tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội tương quan đến bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc .- Thực hiện quản trị công tác làm việc xuất cảnh, nhập cư ; quản trị người quốc tế và người Nước Ta định cư ở quốc tế cư trú tại Nước Ta ; quản trị về bảo vệ bí hiểm nhà nước ; triển khai trách nhiệm bảo vệ bảo mật an ninh vương quốc ở biên giới, cửa khẩu theo lao lý của pháp lý .- Làm nòng cốt kiến thiết xây dựng thế trận bảo mật an ninh nhân dân trên những nghành nghề dịch vụ, tại những địa phận .- Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo lao lý của pháp lý .

 • Nhiệm vụ của Cảnh sát nhân dân

– Phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp lý về trật tự, bảo đảm an toàn xã hội, về bảo vệ thiên nhiên và môi trường ; phát hiện nguyên do, điều kiện kèm theo phát sinh tội phạm, vi phạm pháp lý khác và yêu cầu giải pháp khắc phục ; tham gia giáo dục đối tượng người tiêu dùng vi phạm pháp lý tại hội đồng theo lao lý của pháp lý .- Quản lý hộ khẩu, cấp giấy chứng tỏ nhân dân ; quản trị con dấu ; quản trị về bảo mật an ninh, trật tự những nghề kinh doanh thương mại có điều kiện kèm theo và dịch vụ bảo vệ ; quản trị và bảo vệ trật tự, bảo đảm an toàn giao thông vận tải, trật tự công cộng ; quản trị vũ khí, vật tư nổ ; quản trị, triển khai công tác làm việc phòng cháy, chữa cháy ; tham gia cứu hộ cứu nạn, cứu nạn theo pháp luật của pháp lý .- Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn khác theo lao lý của pháp lý. [ 1 ]

Trang phục

Trang phục trước ngày 6/6/2016

Trang phục cơ bản của toàn bộ những lực lượng trong ngành Công an nhân dân đều có chung một quy tắc là quân hàm đeo hai bên vai, huy hiệu cổ áo được sử dụng tùy cấp bậc của người mặc, cấp hạ sĩ quan và chiến sỹ sử dụng cổ áo hình bình hành nền đỏ ở giữa có hình công an hiệu, sĩ quan cấp úy là cành tùng màu bạc, cấp tá màu vàng và cấp tướng là màu vàng có ngôi sao 5 cánh .

An ninh nhân dân

Trang phục của lực lượng An ninh nhân dân được chia làm hai mẫu là xuân-hạ và thu-đông. Trang phục xuân-hạ có áo sơ mi màu cỏ úa tay ngắn, nẹp bong, có bật vai đeo cấp hiệu. Quần âu màu rêu sẫm. Mũ kepi màu rêu sẫm, lưỡi trai đen. Đối với cấp tướng, lưỡi trai mũ kepi bọc dạ đen, gắn hai cành tùng màu vàng. Giày da cổ thấp, tất xanh mạ non. Mẫu phục trang thu-động có quần, tất, giày, mũ như phục trang xuân-hè, áo trong sơ mi trắng, cà vạt màu rêu sẫm, áo vest ngoài màu rêu sẫm 4 túi, cổ may kiểu veston. Thắt lưng màu nâu đậm, mặt khóa thắt lưng màu vàng. Sĩ quan cấp ta trở lên được trang bị thêm áo gillet. Sĩ quan cấp đại tá trở lên được trang bị thêm áo panto .

Lễ phục

Lễ phục ngành Công an nhân dân được sử dụng chung cho cả lực lượng cảnh sát nhân dânan ninh nhân dân. Áo vest tay dài và quần tây dài màu be hồng, áo sơ mi trắng, caravat đen, mũ kepi trắng, bao tay trắng, giày da cổ thấp đen cùng với tất xanh mạ non. Có hoặc không có đai vắt chéo vũ trang.

Trang phục xuân hè Nghi lễ gồm quần áo xuân hè, áo sơ mi và mũ đều có màu trắng. Tuy có mẫu mã tương đối giống với mũ kêpi thông thường, nhưng mũ kêpi trong phục trang Nghi lễ Công an nhân dân vẫn có một số ít điểm độc lạ, đó là mũ có cầu màu đỏ, lưỡi trai màu đen, có lé màu đỏ xung quanh phông mũ .Bên cạnh đó, mũ bảo hiểm trong phục trang nghi lễ cũng tương đối giống với mũ bảo hiểm của lực lượng Cảnh sát Cơ động nhưng có màu trắng, gắn Công an hiệu 36 mm màu vàng ; dùng cho lực lượng hộ tống danh dự Nhà nước khi đi mô tô. Áo xuân hè Nghi lễ được may theo kiểu veston, cổ bẻ hình chữ B, có lé màu đỏ .Thân trước áo được may 4 túi ốp ngoài, ngực có một hàng cúc 4 chiếc, cúc trên cùng tạo với 2 nắp túi ngực thành một đường thẳng nằm ngang, may bật vai đeo cấp hiệu, bên trong ngực bổ túi viền .Thân sau áo may chắp sống sống lưng, có xẻ sống, tay kiểu 2 mang, bác tay may lật ra ngoài có 2 lé màu đỏ, mặt cúc áo màu vàng, có hình ngôi sao 5 cánh 5 cánh nổi giữa hai bông lúa, phía dưới giữa hai bông lúa có chữ lồng “ CA ” .Trên vai áo đeo cấp hiệu, đầu cổ áo gắn cành tùng đơn màu vàng, ngực trái cài huân chương, huy chương huy hiệu Công an nhân dân, ngực phải đeo số hiệu. Ký hiệu nghi lễ Công an nhân dân gắn trên cánh tay trái, dây thắng lợi đeo bên phải rẻ to đeo trên vai vòng qua gầm nách, rẻ nhỏ gắn với rẻ to từ trên vai lượn vòng trước ngực cài vào cúc áo thứ nhất từ trên xuống .Trong phục trang xuân hè Nghi lễ, quần được may theo kiểu cạp rời có 2 túi sườn chéo. Thân trước quần mỗi bên xếp 2 ly lật về phía dọc quần, cửa quần may khoá kéo bằng nhựa. Thân sau mỗi bên may 1 chiết, bên phải bổ một túi viền, đầu cạp may quai nhê, xung quanh cạp may 6 đỉa, gấu quần hớt lên về phía trước, dọc quần có lé màu đỏ .Ủng da màu đen được phong cách thiết kế và may theo kiểu boot cao cổ, trơn, đế bằng cao su đặc đúc định hình ; gót, diễu liền, màu đen, bụng đế giày đúc nổi tên đơn vị chức năng sản xuất, cỡ số, mặt đế có hoa văn chống trơn .Dây thắng lợi màu vàng sẫm. Dây gồm 2 rẻ, rẻ to tết sam đôi đeo trên vai vòng tròn qua gầm nách, rẻ nhỏ tết sam đơn gắn với rẻ to từ trên vai lượn vòng trước ngực cài vào cúc áo thứ nhất từ trên xuống, phần dưới gắn vào cúc áo có 2 dây con tết cù và gắn quả chuỳ ( không sử dụng trong tang lễ ) .Quả chuỳ được làm bằng kim loại tổng hợp nhôm mạ vàng, hình tượng trên quả chuỳ thanh kiếm lá chắn nổi, đặt trên 2 mặt đối lập nhau qua tâm. Găng tay của lực lượng tiêu binh được may bằng vải dệt kim màu trắng và của lực lượng hộ tống danh dự Nhà nước được may bằng da màu trắng .Quần áo mưa có màu trắng trong suốt. Áo mưa có kiểu măng tô, cổ bẻ, ngực có hai hàng cúc bấm cùng màu áo. Thân trước liền, thân sau cầu vai rời, lót cầu vai bằng vải lưới để thoát khí, tay áo kiểu một mang liền, cổ tay may chun, mũ rời gắn với áo bằng cúc bấm .

Dọc theo nẹp giữa hai hàng cúc và chân cầu vai gắn biển phản quang có hàng chữ “CAND” màu đỏ trên nền màu vàng, các đường may dán băng keo bên trong chống thấm nước. Quần mưa may kiểu bà ba, cạp chun có cúc bấm phía dưới gấu.

Huy hiệu Công an nhân dân được làm liền một khối, giữa huy hiệu là biểu tượng thanh kiếm lá chắn trên nền màu đỏ đun, hai bên có hình 5 bông lúa xếp cuống chéo nhau và thắt nơ. Phía trên 5 bông lúa có hình nổi chữ ” V ” tượng trưng chữ Nước Ta .Chữ “ C.A.N.D.V.N ” màu đỏ nổi trên nền dải lụa và bánh xe lịch sử dân tộc màu vàng. Phía sau huy hiệu Công an nhân dân có kim cài và đệm lót toàn bộ mặt sau huy hiệu bằng nhựa mỏng mảnh ( Khi mặc phục trang nghi lễ, ngực bên trái đeo huy hiệu Công an nhân dân ) .Trang phục thu đông nghi lễ cũng gần giống với phục trang xuân hè nghi lễ và có vài điểm độc lạ. Đó là, bên trong áo ngoài có lót ( không may gia vai ), giữa lót cạp của quần thu đông có may một dây chống xô áo khi sơ vin, dây sống lưng nhỏ da có khoá .

Cảnh sát nhân dân

Thông thường đa phần những lực lượng cảnh sát đều sử dụng loại phục trang này, cảnh phục đại trà phổ thông được chia thành 2 mẫu là phục trang xuân-hè và phục trang thu-đông. Cả hai mẫu đều sử dụng quần âu màu mạ non, giày thấp cổ da màu đen, tất màu mạ non, mũ kêpi màu mạ non có viền dạ đỏ ở vành mũ, lưỡi trai màu nâu nhạt. Riêng mũ kêpi cấp tướng có lưỡi trai bọc dạ đen, có gắn hai cành tùng. Áo sơ mi xuân-hè cộc tay màu mạ non, nẹp bong. Áo sơ mi thu-đông dài tay màu trắng. Áo vest thu-đông 4 túi, cổ áo kiểu veston, cà vạt màu mạ non. Thắt lưng màu nâu đậm, mặt khóa thắt lưng màu vàng .

Cảnh sát cơ động

Trang phục của cảnh sát cơ động gồm quần dài bỏ ống quần vào trong ống giày bót cao, áo tay dài màu đen cổ bẻ, đối với cảnh sát đặc nhiệm thì có hàng chữ Police màu trắng trên nên đen dọc trước ngực và ngang trên lưng áo. Còn đối với cảnh sát cơ động bình thường thì có dòng chữ CSCĐ màu đỏ nền vàng phản quang dọc trước ngực và ngang trên lưng áo. Mũ bảo vệ trùm kín đầu. Khi tác chiến còn trang bị thêm áo chống đạn hoặc áo vũ trang nhiều túi màu đen.

Cảnh sát giao thông vận tải

Trang phục như thể cảnh phục đại trà phổ thông, nhưng quần, áo và nón kepi màu vàng da, mang găng tay màu trắng khi làm trách nhiệm tinh chỉnh và điều khiển giao thông vận tải .

Trang phục khác

Ngoài những phục trang trên còn 1 số ít phục trang khác tùy biến không theo quy tắc tùy trường hợp tác chiến được sử dụng trong ngành Công an nhân dân .

Trang phục CAND từ ngày 6/6/2016

Màu sắc phục trang về cơ bản giữ nguyên tuy nhiên chất lượng vải tốt hơn, màu hơi đậm hơn .Kiểu dáng thống nhất với phái mạnh là áo cổ đứng, sơ mi .Điểm mới trong phục trang nữ là sắc tố của cầu vai, cổ bẻ cứng chữ ” K ” ( tương tự như phục trang cũ ). Trước đây cổ áo cả nữ và nam có cành tùng nay thay bằng hình công an hiệu .Trên quân phục mới, bảng tên có hình chữ nhật, nền màu xanh lam với chữ, số, đường viền màu vàng. Trên bảng tên, nếu là cán bộ giữ chức vụ có 3 dòng gồm : họ tên, chức vụ, số hiệu. Cán bộ không giữ chức vụ ghi họ tên, số hiệu. Với học viên, số hiệu in trực tiếp vào ngực phải áo ; chữ, số, đường viền màu vàng sẫm .Riêng lực lượng cảnh sát cơ động, phần cầu vai có sự độc lạ ở sắc tố vạch. Theo trung úy Đinh Hải Yến : ” Vạch xanh để phân biệt giữa đội làm trình độ về kỹ thuật như phục vụ hầu cần, tuyên truyền, kế toán với những đội làm nhiệm vụ ” .Theo kế hoạch, phục trang của cảnh sát cơ động, cảnh sát cơ động đặc nhiệm đang được nâng cấp cải tiến, tối thiểu 3 tháng nữa mới hoàn thành xong và cấp phép .Trang phục thu đông sẽ tiến hành vào ngày 1/11 .

Phương tiện vận động và di chuyển

Đa số phương tiện đi lại vận động và di chuyển của lực lượng Công an nhân dân ở Nước Ta đều là xe xe hơi có màu trắng hoặc đen, sọc xanh dương với những dòng chữ như ” Cảnh sát “, ” Cảnh sát giao thông vận tải “, ” Cảnh sát 113 ” được in lên chỗ dễ thấy. Do đặc tính về hạ tầng, đường sá và tỷ lệ lưu thông ở Nước Ta nên những phương tiện đi lại vận động và di chuyển này thường là xe mô tô có đặc thù nhỏ gọn, tiện lợi, bền, hiệu suất cao cao và ngân sách bảo dưỡng rẻ. Vì vậy ít thấy những chiếc xe motor phân khối lớn cồng kềnh hay những chiếc xe tải, xe đặc dụng to lớn. Các phương tiện đi lại vận động và di chuyển này toàn bộ đều phải gắn còi ưu tiên, loa phát tín hiệu, đèn xoay khẩn cấp. Ngoài ra còn một số ít xe đặc chủng dành cho những trách nhiệm đặc biệt quan trọng khi thiết yếu .Thông thường, những loại xe hai bánh phân khối lớn được sử dụng bởi cảnh sát giao thông vận tải, cảnh sát phản ứng nhanh 113, cảnh sát cơ động hoặc cảnh sát trật tự cơ động .

Xe máy đặc chủng phân khối lớn

Các lực lượng CAND thường sử dụng những phương tiện đi lại của tên thương hiệu Honda và Yamaha như : Honda CB-250, Honda CBX-250, Honda CB-300F, Honda CBX-750, Yamaha FJR-1300P, …
Tập tin:CSGT và CSCĐ.jpg Cảnh sát tỉnh Điện Biên .

Xe hơi đặc chủng

Các lực lượng CAND thường sử dụng những phương tiện đi lại của tên thương hiệu Toyota, Ford, Tập đoàn Mitsubishi, Lexus, …

Vũ khí

Cấp bậc, Chức vụ, Quân hàm

Cấp bậc của cán bộ, chiến sỹ Công an Nước Ta phân thành 5 cấp : cấp tướng ( 4 bậc ) ; cấp tá ( 4 bậc ) ; cấp úy ( 4 bậc ) ; cấp hạ sĩ quan ( 3 bậc ) ; và cấp chiến sỹ ( 2 bậc ) ; với tên tuổi tựa như mạng lưới hệ thống cấp bậc của quân đội. Ngoài ra còn được phân loại thành Sĩ quan, hạ sĩ quan nhiệm vụ và Sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật. Cấp bậc thấp nhất của Sĩ quan, hạ sĩ quan trình độ kỹ thuật là Hạ sĩ và cao nhất là Thượng tá .

Theo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20-11-2018.

Luật gồm 7 chương, 46 điều. Luật có hiệu lực thực thi hiện hành từ 1-7-2019. Các lao lý về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng ; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng ; chỉ định, không bổ nhiệm, không bổ nhiệm, giáng chức những chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thực thi hiện hành thi hành từ ngày 11-1-2019 .

 • Cấp bậc cao nhất – Sĩ quan cấp tướng

Bộ trưởng Bộ Công an đương nhiệm là Đại tướng An ninh nhân dân Tô Lâm .Ở những đơn vị chức năng được giao trách nhiệm quan trọng, đặc biệt quan trọng hoặc địa phận có vị trí trọng điểm về bảo mật an ninh, trật tự thì cấp bậc hàm cao nhất hoàn toàn có thể cao hơn một bậc so với cấp bậc hàm cao nhất của chức vụ tương ứng .

Hạn tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan Công an nhân dân ở cấp úy là 50 đối với cả nam và nữ; Thiếu tá, Trung tá là 55 đối với nam, 53 đối với nữ; Thượng tá nam 58, nữ 55; Đại tá, cấp Tướng nam 60, nữ 55.

Sĩ quan Công an nhân dân được lê dài tuổi ship hàng phải đủ những điều kiện kèm theo như đơn vị chức năng trực tiếp sử dụng sĩ quan hoặc đơn vị chức năng khác trong Công an nhân dân thực sự có nhu yếu ; sĩ quan Công an nhân dân có phẩm chất tốt, sức khoẻ tốt, tự nguyện và có một trong hai điều kiện kèm theo : cán bộ nghiên cứu và điều tra khoa học trong Công an nhân dân có học hàm, học vị Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ ; thương hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo xuất sắc ưu tú, Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc xuất sắc ưu tú, Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ xuất sắc ưu tú .Cán bộ trong Công an nhân dân đang tham gia vào chương trình, đề tài khoa học cấp Nhà nước ; chuyên viên giỏi trong những nghành công tác làm việc của Công an nhân dân cũng hoàn toàn có thể được lê dài tuổi ship hàng. Trường hợp đặc biệt quan trọng do Thủ tướng nhà nước quyết định hành động. [ 1 ]

Các Bộ trưởng

Các tướng lĩnh tiêu biểu vượt trội

Phong tặng

 • Công an nhân dân Việt Nam đã vinh dự được Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam tặng thưởng ba Huân chương Sao Vàng (1980, 1985, 2000) và nhiều phần thưởng cao quý khác;
 • 571 lượt đơn vị và 291 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Chú thích

Leave a Reply

Your email address will not be published.